Local Organising Committee

Advisor Clarence Lei Chang Moh
Teh Guan Chou
Chairman Khor Tze Wei
Scientific Program Chair Chan Siew Hong
Finance Chair Rohan Malek
Publication Committee Chair Ong Teng Aik
Poongkodi Nagappan
Susan Woo Yoke Yin
Congress Workshop  Goh Yue Keng
Urology Nursing Program Chair Lim Meng Shi
Endourology Night Coordinator  Git Kah Ann
Members Noor Ashani Md Yusoff
Selvalingam Sothilingam
Shanggar Kuppusamy
Shankaran Thevarajah
Khairul Asri Mohd Ghani
Tan Guan Hee